Welcome!
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
Издаване удостоверение за данъчни задължения
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Моля да ми бъде издадено УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МДТ.
Удостоверението ще ми послужи пред:
Дата: 01.05.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 2 BGN 1 ден
Необходими документи
Наименование
Документ за самоличност
(или пъномощно)
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявката трябва да бъде подписана електронно