ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
Издаване удостоверение за декларирани данни
ИСКАНЕ
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Желая да ми бъде издадено удостоверение за декларирани данни
Дата: 01.05.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 2 BGN 1 ден
Необходими документи
Наименование
Документ за самоличност
(или пъномощно)
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявката трябва да бъде подписана електронно