ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
Издаване на удостоверение за законност на сгради
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Моля,
 
Дата: 01.05.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 6 BGN 7 дни
Необходими документи
Наименование
Документ за собственост
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявката трябва да бъде подписана електронно