ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
Издаване на удостоверение за търпимост
М О Л Б А
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Собственик съм на имот съставляващ парцел/имот № .
От кв. № 
по Плана на .
Моля
 
Дата: 01.05.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 12 BGN 7 дни
Необходими документи
Наименование
Декларация за годината на строеж
Документ за собственост
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявката трябва да бъде подписана електронно