Welcome!
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
Издаване на удостоверение за родствени връзки
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ СЕМЕЙСТВОТО МИ СЕ СЪСТОИ ОТ:
/съпруга/а и деца до 18 години/

Собствено, бащино и фамилно име
Роден (а) на
Родство
Постоянен адрес
Да послужи пред: 
Дата: 01.05.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 2 BGN 1 ден
Необходими документи
Наименование
Документ за самоличност
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявката трябва да бъде подписана електронно