Welcome!
ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
Издаване на препис – извлечение от акт за смърт
ЗАЯВЛЕНИЕ
от
Собствено име
Презиме
Фамилия
E-mail
ЕГН
Лична карта №
Издадена от
Издадена на
Телефон
Допълнителен телефон
Пощенски код
Област
Община
Населено място
Постоянен адрес
Моля да ми бъде издаденa ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТА ЗА СМЪРТ НА:
 
Дата: 01.05.2017 г.
Цена
Вид Цена Период
Обикновена 2 BGN 1 ден
Необходими документи
Наименование
Документ за самоличност
На наследника или на упълномощеното лице
Прилагам следните документи:
Електронно подписване:
Заявката трябва да бъде подписана електронно